Wat is het Instroomhuis?
Het is een centraal loket voor de
maatschappelijke opvang in Amsterdam. Daarnaast heeft het instroomhuis 40 slaapplaatsen.
Er is de mogelijkheid voor tijdelijk onderdak voor een periode van maximaal 6 weken. Onderdak is ondersteunend aan het opzetten
van een traject.
Het Instroomhuis is een project van het Leger des Heils en HVO-Querido
Voor wie?
Het Instroomhuis is voor daklozen vanaf 23 jaar die in de afgelopen twee jaar in de regio Amsterdam hebben verbleven. Het is bedoeld voor daklozen die nog geen trajectplan hebben.
meer »
Aanmelden
De aanmelding is per 2 juli gewijzigd en vindt plaats bij DWI (Jan van Galenstraat 323) op weekdagen ( behalve woensdag) van 9.30 uur tot 12.00 uur.
meer »

Werkwijze
Het Instroomhuis roept dak- en thuislozen, die zijn gescreend door DWI en GGD, op voor een intake. Op basis daarvan stelt het Instroomhuis een trajectplan op en schakelt de benodigde hulpverlening in.Ook wordt het verloop van het traject gevolgd. De bedoeling is dat de cliënt uiteindelijk niet meer op straat hoeft te leven, dagbesteding en inkomen heeft en passende zorg krijgt.

In het Instroomhuis werken, Leger des Heils, HVO-Querido, DWI, GGD en JellinekMentrum samen. Verder is er een uitgebreid netwerk van organisaties.
meer »

logo
Zeeburgerdijk 215
1095AC Amsterdam
(020)-4626360